rekrutacja
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Borkowska   
wtorek, 09 maja 2017 10:09

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

W SIEDLCACH

Ważne informacje, czyli rekrutacja krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkoły dostępną w zakładce ”rekrutacja”.
 2. Zapoznaj się z harmonogramem i  Szkolnym Regulaminem Rekrutacji, dostępnymi  w załącznikach.
 3. W terminie od 8 maja 2017 do 19 maja 2017r. złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Jeśli aplikujesz do klasy dwujęzycznej dołącz do niego Zgłoszenie przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych (Załącznik nr 2).
 4. 26 maja o godz. 15.00 zgłoś się na sprawdzian kompetencji językowych, jeśli aplikujesz do klasy dwujęzycznej (oddział F) – wcześniej wypełnij i dostarcz zgłoszenie dostępne w załączniku nr 2 oraz zapoznaj się ze Szczegółowymi wymaganiami  dotyczącymi sprawdzianu kompetencji językowych  z zakresu znajomości języka angielskiego (Załącznik nr 3).
 5. W terminie od 23 czerwca 2017 do 28 czerwca 2017r. dostarcz do szkoły  świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez gimnazjum).
 6. Do 5 lipca 2017r. trwać będzie weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.
 7. 5 lipca 2017r. zostaną  podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 8. W terminie od 6 lipca do 14 lipca 2017r. potwierdź wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwa podpisane na odwrocie zdjęcia i kwestionariusz osobowy ucznia (dostępny w załączniku nr 1).
 9. Do 14 lipca 2017r. do godz. 16.00 komisja rekrutacyjna umieści  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w widocznym miejscu na terenie szkoły.
 10. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z sekretariatem szkoły w godz. 8.00- 15.30, Tel. 25 794 34 70.

Podstawa prawna rekrutacji:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., rozdz. 2a (Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz.U. z 2017r., poz. 586).
 3. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia   2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

 


 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy ucznia (Załącznik nr 1)

Zgłoszenie przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych (Załącznik nr 2)

Szczegółowe wymagania dotyczące sprawdzianu kompetencji językowych  z zakresu znajomości języka angielskiego (Załącznik nr 3)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Regulamin Rekrutacji 2017-2018

Harmonogram Rekrutacji 2017-2018

 


Logowanie do systemu rekrutacji na stronie

www.siedlce.edu.com.pl

Poprawiony: poniedziałek, 05 czerwca 2017 22:50
 
Dzień Otwarty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
środa, 26 kwietnia 2017 17:08

 

21 kwietnia 2017 r. po raz kolejny gościliśmy w murach naszej szkoły gimnazjalistów.

relacja fotograficzna

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.